Ann Mannerheim - Sveriges enda forskare med marskalkstav?

Svensk forskning visar att föräldrar till psykiskt sjuka löper stor risk att själva drabbas av sjukdom.

– Tyvärr fungerar anhöriga som obetalda vårdgivare, vilket ofta leder till ångest, depression och annan ohälsa, säger Ann Mannerheim, en av forskarna bakom studien.

Läs mer i Aftonbladet.

Kommentarer   
Geta
#2 Geta 2016-09-08 20:22
Men det går inte att skylla på att de psykiskt sjuka gör föräldrarna sjuka. De är sjuka redan innan barnen föddes.
Admin1
#1 Admin1 2016-09-08 19:24
Här får man inte intryck att någon får 22 timmar i veckan av sina föräldrar. Det är boendestöd, kontaktperson och psykiatrin, som hjälper till för de flesta. Föräldrarna verkar inte viktiga här. Även om några är oroade för föräldrarnas död, men fler har döda föräldrar här och det går bra.

Samtidigt har vid schizofreni 70 % av föräldrarna schizofrenigener och därmed viss kognitiv nedsättning. Den kognitiva nedsättningen kan göra att de inte har ork själva riktigt och blir stressade av det också. Om det kommer läkemedel, som förbättrar kognitionen så kan föräldrarna behöva dem.

Föräldrarna kan utlösa psykossymptom och psykoser med kritik, skäll och överengagemang. Mot detta kan de få familjeutbildning och familje intervention. Det finns också en bok på engelska hur föräldrarna skall vårda schizofreni.
http://www.adlibris.com/se/bok/family-work-for-schizophrenia-9781901242775
Handikappersättning kan ge 1000-3000 kr per månad om man ansöker från FK.

Du har inte rätt att posta kommentarer