RSMH startar ett nytt spännande projekt som uppmärksammar anhöriga till personer med psykisk ohälsa.

Genom utbildning och erfarenhetsutbyten kommer anhöriga att få stöttning för att i sin tur kunna hjälpa närstående som lider av psykisk ohälsa ännu bättre.

Läs mer hos RSMH.

Du har inte rätt att posta kommentarer