I juni startade RSMH tillsammans med ABF och Nka (Nationellt kompetenscentrum anhöriga) ett projekt i syfte att stötta anhöriga med utbildning och erfarenhetsutbyte.

Under nästa år ska projektet dra igång studiecirklar och utbildningar för anhöriga.

Läs mer hos RSMH.

RSMH:s anhörigprojekt har fått stöd från Folkhälsomyndigheten för ytterligare ett år.

Läs mer hos RSMH.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2020-12-04 13:02
Det här är nog tänkt för icke-psykotiska psykiska sjukdomar. För schizofreni finns familjeutbildning och familjeintervention, som psykiatrin ger. Schizofrenin kan förvärras och ge fler psykoser om anhöriga skäller och kritiserar. Familjeutbildning kan minska psykoser. Det är nog bättre än detta. Gissar detta kanske är för lite blandade psykiska sjukdomar, som kanske gör det svårare.

Du har inte rätt att posta kommentarer