4 mars 18.00-20.00

Situationen vid sjukdom eller funktionsnedsättning kan påverka livet för så många fler än den som är direkt drabbad.

Det är plågsamt att se ett barn, en förälder, ett syskon, livspartner eller annan närstående person lida.

Situationen kan ha indirekt inverkan på allt från ekonomi till den egna psykiska hälsan och upplevs ofta som helt ohållbar.

Idag är det lag på att din kommun ska erbjuda anhörigstöd.

Trots det känner väldigt få till kommunernas anhörigstöd och det rika utbud av stödinsatser som erbjuds inom Stockholmsregionen.

Läs mer hos Snaph.se.

NSPH:s ståndpunktspapper - om stödet till anhöriga. Läs mer hos Schizofreniförbundet.

Du har inte rätt att posta kommentarer