Information till dig som har en hemmaboende ung vuxen i åldern 18–29 år som saknar sysselsättning, arbete eller studier.

14/4 kl.17.00-19.00 via Zooom via Stockholms läns anhörigstöd, SNAP och Sensus.

Läs mer hos Schizofreniförbundet.

Du har inte rätt att posta kommentarer