Två forskare i England  har gjort en global online-undersökning för att samla information om föräldrar, vars barn har diagnostiserats med schizofreni, för att få en bättre förståelse för påverkan på deras egen psykiska hälsa.

Dessutom undersöker den hur Covid-19-pandemin har påverkat föräldrar med en vuxet barn med psykos.
 
Frågeformuläret är anonymt och all mottagen information förblir strikt konfidentiell.

Det tar totalt 10-15 minuter att besvara alla frågor.

Besvara enkäten här.

Du har inte rätt att posta kommentarer