Sandra Lillebøs starka och plågsamma bok om sin mamma uppskattas av recensenten.

”Jag tror inte att du är schizofren. Men du är nog ganska trött”, säger psykologen på psykakuten till den kvinna som fasar för att mormodern och modern lämnat sin schizofreni i arv till henne.

Sakernas tillstånd är en tät, kort roman där nästan varje enskild mening framträder med enkelhetens skärpa.

Skriven i korta fragment, en form författaren öppet brottas med eftersom den dumpar tolkningsansvaret på andra, blir den ett slags spegling av sjukdomen den skildrar: ”Att den schizofrena har en splittrad personlighet är ett missförstånd. Den schizofrena har ingen personlighet. Hon är sönderdelad, fragmenterad. Krossad, kastad i golvet.”

Läs mer hos VK.