I detta avsnitt pratar Jonas och Jimmie med Mats Ewertzon och anhörigfrågor.

Mats forskar om anhöriga till personer med psykisk ohälsa och deras upplevelse av mötet med vården.

Mats har gjort flera studier som vittnar om att många anhöriga inte tycker att de får ett gott bemötande.

Många gånger finns inga mål för vården om att samverka med vården.

Något som visat sig vara viktigt för vårdgivare möter anhöriga.

Du har inte rätt att posta kommentarer