Studiecirkel för vuxna syskon till personer med schizofreni eller liknande psykoser.

Kostnad: Kostnadsfritt för IFS-medlemmar, övriga 900 kr.

IFS bjuder in till kafékväll för gamla och nya medlemmar.

Vi får tillfälle för samtal och diskussion om angelägna ämnen samt rådgivning individuellt eller i grupp, eller bara träffas.

Torsdag 28 oktober kl. 17.00-19.00

Läs mer hos Schizofreniförbundet.

Två forskare i England  har gjort en global online-undersökning för att samla information om föräldrar, vars barn har diagnostiserats med schizofreni, för att få en bättre förståelse för påverkan på deras egen psykiska hälsa.

Dessutom undersöker den hur Covid-19-pandemin har påverkat föräldrar med en vuxet barn med psykos.
 
Frågeformuläret är anonymt och all mottagen information förblir strikt konfidentiell.

Det tar totalt 10-15 minuter att besvara alla frågor.

Besvara enkäten här.

Under hösten kommer det att finnas möjlighet att delta i en digital studiecirkel för anhöriga till vuxna med psykisk ohälsa.

Fokus för cirkeln är det egna anhörigskapet och att själv må bra för att kunna ge ett så gott stöd som möjligt.

Läs mer hos RSMH.

Materialet i anhörigstöd (40 sidor) för studiecirklar som tagit fram i vårt anhörigprojekt är nu uppdaterat.

Materialet omfattar fem träffar och innehåller filmer, övningar och diskussionsfrågor som underlag för samtal om hur man som anhörig till en person med psykisk ohälsa tar hand om sig själv och orkar.

Projektet är ett samarbete mellan RSMH, ABF och Nka

Materialet finns att ladda ner gratis i ABF:s webbutik.

Tisdag 19 oktober 2021 kl. 18:00–19:30

Plats: Mallas sal, Stadsbiblioteket i Uppsala.

Åsa Konradsson-Geuken har funnit sitt kall i livet sedan hennes bror insjuknade i schizofreni.

Hon bedriver idag forskning vid Uppsala universitet inom fältet för schizofreni och har stor nytta av erfarenheterna med sin bror.

Föreläsningen kommer innehålla fakta om schizofreni, livskvalitet och behandling.

Åsa kommer också att berätta om hur det var att växa upp med schizofreni i familjen och hur detta har påverkat henne.

Föreläsningen sänds även digitalt via Vetenskap och Folkbildnings Youtube-kanal. Efter livesändningen kommer en inspelad version av föreläsningen, under en tid, att finnas tillgänglig via samma Youtube-kanal.

Läs mer hos Schizofreniförbundet.

Underlag till en nationell strategi

Läs mer hos Socialstyrelsen.(pdf-fil)