Julen är en av de högtider som är särskilt svår för socialt utsatta barn.

Suzanne Osten berättar om sin barndom och behovet av ett barnperspektiv.

Läs mer i Expressen.

I juni startade RSMH tillsammans med ABF och Nka (Nationellt kompetenscentrum anhöriga) ett projekt i syfte att stötta anhöriga med utbildning och erfarenhetsutbyte.

Under nästa år ska projektet dra igång studiecirklar och utbildningar för anhöriga.

Läs mer hos RSMH.

RSMH:s anhörigprojekt har fått stöd från Folkhälsomyndigheten för ytterligare ett år.

Läs mer hos RSMH.

Min syster har schizofreni och lätt intellektuell funktionsvariation.

Hon förstår helt enkelt inte att hon är sjuk. Under pandemin hamnar en sådan person ”mellan stolarna”.

Det verkar som om min syster är för svår, för omständlig, för jobbig helt enkelt för att hon ska få den hjälp hon behöver, skriver Johanna Sandström.

Läs mer i Dagens Samhälle.

Varför försvann plötsligt Socialstyrelsens analys av smittrisken mellan närstående och personer i riskgrupp?

Och vad hände med rekommendationen om att närstående borde avstå att förvärvsarbeta om det inte kunde ske utan risk för smitta?

Det skriver Funktionsrätt Sverige tillsammans med åtta andra förbund.

Läs mer hos Altinget.

Det är någon gång i slutet av 1990-talet, och jag befinner mig på den slutna psykiatriska avdelningen på Marieberg, Kristinehamn.

Jag är där för att besöka min storebror Henrik. Han är tvångsomhändertagen och går på medicinering.

Läs mer hos Wemlands-Tidningen.

Det sägs att ett psykisk trauma på många sätt påminner om en inre filmrulle som, mot vår vilja spelas upp på repeat.

Då min barndomsfamilj drabbades av en svår kris blev intensivt ältande min överlevnadsstrategi.

Läs mer hos YLE.