Avdelningen har brustit i handläggningen när man inte informerat en vårdnadshavare om en 14-årings suicidförsök, anser Justitieombudsmannen.

Läs mer i Dagens Medicin.

Många föräldrar med psykossjukdom tycker att det är svårt att prata med sina barn om sitt psykiska mående.

Samtidigt kan barn ha svårt att förstå vad som händer och känna oro för föräldern.

För att uppmärksamma barnen och deras behov har en ny samtalsmodell tagits fram inom psykosvården på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Samtalsmodellen Kungsliljan är utarbetad av kurator Annika Åkvist och skötare Anette Ståhlberg, vid psykosmottagningen på sjukhuset.

Den kommer nu att införas inom verksamheten.

Läs mer hos 24Uppsala.se.

Eller ett hem i kaos.

Barn som lever med föräldrar med psykisk sjukdom glöms lätt bort i diskussionerna om psykisk ohälsa.

Läs mer hos Corren.

Anhöriga upplevde både objektiv och subjektiv omsorgsbörda.

Den objektiva omsorgsbördan beskrevs i relation till praktiska göromål som att skapa struktur, bistå ekonomiskt och hjälpa till med myndighetskontakter men också att alltid finnas tillgänglig.

Den subjektiva bördan beskrevs som oro, rädsla, ilska samt skuld och skam kopplat till sjukdomens stigma.

Resultatet visade att anhörigas behov av stöd handlade om allt från information och avlastning till någon att prata med.

Läs studien hos Schizofreniförbundet (pdf-fil).

För mamma Ilona Mäenpää i Finland har Sigrids mentala ohälsa inneburit en livslång kamp för att dottern ska må bra så bra som möjligt.

Läs mer hos YLE.

Karin Weiss syster Anette, 52, tog sitt liv efter att i flera år ha lidit av psykisk ohälsa.

Då hade Karin kämpat länge för att systern skulle få adekvat vård.

– Som anhörig får man ta ett oerhört stort ansvar för sina psykiskt sjuka närstående, eftersom psykiatrin inte fungerar, säger hon.

Läs mer i Aftonbladet.