vald

Den nya boken Omsorgsstrategier för svåra beteendeproblem vid psykisk funktionsnedsättning – utvecklingsstörning, asperger och schizofreni är väldigt värdefull.

Den ger råd till dig som arbetar med personer som har psykiska funktionsnedsättningar och utåtagerande beteende.

I boken ges flera exempel på hur man kan förebygga hur våldsamma situationer uppstår, men också hur man kan hantera våld när det förekommer.

Det handlar om en mental inställning, organisatoriska faktorer och tydliga metoder och arbetssätt.

Köp boken hos Bokus.