bok

Återhämtning vid svåra psykiska sjukdomar är möjligt. Boken Rehabilitering och stöd till återhämtning vid psykiska funktionshinder - möjlighetens metoder för en ny praktik beskriver hur psykiatrin, socialtjänsten och andra kan stödja återhämtning och vad ett återhämtningsinriktat arbetssätt innebär.

Framgångsrika metoder för psykiatrisk rehabilitering som exempelvis supported employment (IPS-modellen), individuell rehabiliteringsplanering och metoder för att arbeta med stigmatisering och brukarinflytande, förklaras ingående.

Boken vänder sig till personal inom psykiatri, kommunal verksamhet, föreningsliv, försäkringskassa och arbetsförmedling.

Den vänder sig även till studenter liksom till personer som arbetar med sin egen återhämtning.

Köp boken hos Bokus.

 

 

Du har inte rätt att posta kommentarer