kognitiv

Psykiska funktionsnedsättningar kan uppstå som en följd av allvarlig psykisk sjukdom och finns vid olika neuropsykologiska tillstånd.

Psykiska funktionshinder ger kunskaper och praktisk handledning i hur man kan bistå, bemöta och stödja individen i det dagliga livet.

I boken beskrivs flera innovativa sätt att i vardagen träna och kompensera vid funktionsnedsättningar.

Aktuell forskning och lästips presenteras, och boken kan användas som handbok i hur man stödjer människor med psykiska funktionshinder i deras återhämtning.

Läs mer om boken hos www.adlibris.se.

Du har inte rätt att posta kommentarer