Om en patient säger att han har ormar i magen, kan det vara ett tecken på psykos? Eller är det bara ett sätt att beskriva oro, som att ha ”fjärilar i magen”?

Boken Transkulturell psykiatri tar ett heltäckande grepp på kulturella faktorers betydelse för bemötande, diagnostik och behandling av olika psykiatriska tillstånd.

Fokus ligger på kommunikation och att känna igen och förstå psykisk sjukdom trots kulturella skillnader.

Läs mer hos myNEWSdesk.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2014-09-05 20:28
Diagnossystemen borde vara konstruerade så att kulturella skillnader eliminerades och man fick en säker diagnos för alla. Nu är DSM ett amerikanskt system, men ICD-10, som tas fram av WHO borde vara kulturneutralt.

Om det inte går att få kulturneutralt måste man nästan lista fallgroparna i olika delar i världen, så att man snabbt kan få reda på dem. Ett annat sätt vore ta fram datastöd eller en hemsida om kulturella skillnader som kan störa korrekt diagnos.

Du har inte rätt att posta kommentarer