Vad gör psykologen inom vuxenpsykiatrin i dag?

Vägledning och många tydliga svar finns i den nyutkomna boken »Psykisk ohälsa«, skriven av en grupp författare främst vid Linköpings universitet.

Boken består av 18 kapitel, och varje kapitel har underrubriker såsom »biologiska faktorer«, »psykologiska faktorer«, »beteendemässiga och sociala aspekter«, »psykologisk respektive läkemedelsbehandling« och »framtidens behandling«.

Läs mer i Läkartidningen.

Du har inte rätt att posta kommentarer