När hennes son fick diagnosen schizofreni kände sig Linda Snow-Griffin, en privatpraktiserande psykolog, förkrossad och överväldigad.

Det gick tusentals frågor genom hennes huvud: Hur kan jag hjälpa honom? Vad behöver han för att bli bättre? Kommer han att kunna bli bättre?

Hope and Learning berättar om den 20-åriga resa Linda och hennes son begav sig ut på, när de navigerade sig mot återhämtning och en bättre förståelse för hur det är att leva med schizofreni.

Läs mer hos Yahoo News.