Läkartidningen har här sammanställt en kollektion av ABC-artiklar och översiktsartiklar om olika typer av psykoser och psykotiska tillstånd.

Artiklarna har uppdaterats bland annat vad gäller diagnostik, behandling och referenser.

Tanken är att boken ska fungera som ett lättillgängligt stöd för vårdgivare i att på ett professionellt sätt kunna möta, bättre förstå och handlägga patienter på vårdcentraler, akutmottagningar och vårdavdelningar inom såväl somatisk som psykiatrisk vård.

Pris: 320 kr Kan beställas här.

Du har inte rätt att posta kommentarer