Nästa år kommer boken i pocket

Professorn i sociologi Andrew Scull har skrivit många böcker om vården av psykiska sjukdomar.

En svepande historia av amerikansk psykiatri – från mentalsjukhuset till hjärnlabbet – som avslöjar de förödande behandlingar som läkare har tillfogat sina patienter (särskilt kvinnor) i vetenskapens namn och ifrågasätter vårt enorma beroende av medicin.

Läs mer i The Atlantic.

Kommentarer   
Admin1
#3 Admin1 2022-07-11 14:51
Man märker på Viska att många har svårt att ge sig själv självhjälp. De är de som är i hyfsad form som klarar det. T.ex de som inte är på gruppboende eller har boendestöd. Man måste nog klara allt själv för att kunna hantera sjukdomen på ett bra sätt.
Geta
#2 Geta 2022-07-11 14:46
Det verkar vara omöjligt att ändra tankesättet vid allvarlig psykisk sjukdom. KBT- hjälper inte. Kan det var kognitiv svikt eller vad beror det på? Schizofreni blir kroniskt. Det måste vara något i hjärnans struktur som gör att det blir så omöjligt.
Admin1
#1 Admin1 2022-07-11 08:09
Nackdelen med boken är att det finns ganska många liknande. Kanske det skulle vara bättre att skriva en bok om psykologiska behandlingar mot allvarlig psykisk sjukdom. Jag tror det kan vara svårt med att angripa svåra psykiska sjukdomar med psykologiska metoder, eftersom kognitiv nedsättning ofta råder och det försämrar utfallet. T.ex psykappar används bara av 4 % en längre tid vid schizofreni. Mediciner använder 50 % en längre tid. Tyvärr är nog mediciner enda hoppet vid allvarlig psykisk sjukdom. Men kurser, som sjukdomsbehandling, familjeutbildning och familjeintervention kan minst halvera psykoser och har bevisad effekt.Tyvärr får inte alla dessa behandlingar idag. Också viktigt att förstå att schizofrenin är värst de första 5 åren, sedan sker en förbättring med åren och 1,4 % återhämtar sig per år vid 40-60 år är 60 % kraftigt förbättrade.

Du har inte rätt att posta kommentarer