Oma Ophir är en amerikansk psykoanalytiker och engagerad i psykiatrins historia.

I sin nya bok ses schizofreni alltmer inte som en radikal, onormal sjukdom som definieras av en ständigt föränderlig grupp av symtom, utan som den yttersta änden av ett spektrum där vi alla befinner oss.

Historien som Ophir berättar är hoppfull: När patienter och läkare försökte övervinna stigmatisering och förbättra terapeutiska resultat, har de visat allt större känslighet för mångfald och olikheter.

Schizophrenia: An Unfinished History talar om en framtid där läkare och patienter kommer att samarbeta i sökandet efter bättre resultat.

Läs mer hos Slate.

Kommentarer   
Admin1
#8 Admin1 2022-07-31 13:30
80 % av schizofrenin kan vara ärftlig. Det betyder att föräldrarna kan bära på generna och därför ha dålig ork. Orkar de inte så mycket kan de bli arga på barnet för att minska sin arbetsbelastning. Jag tror det är förklaringen till Expressed emotions, som kan trigga psykos.
Geta
#7 Geta 2022-07-31 11:06
Föräldrar har krav på barnen att de ska bli lyckade. När de insjuknar i psykisk sjukdom är det höjden av besvikelse. När föräldrarna är döda, kan det vara lättare och mindre kravfyllt att leva för psykisk sjuka.
Admin1
#6 Admin1 2022-07-30 15:06
Att inte ha kontakt med andra kan vara ett sätt att minska stressen och risken för återfall. Anhöriga kan stressa och utlösa psykoser. Det är kognitivt krävande att umgås och samtala med andra. Man kan också insjukna pga det.
Geta
#5 Geta 2022-07-30 12:07
Min psykiater långt tillbaka liknade schizofreni vid att ha vistats på månens baksida. Det är inte några som är så ensamma som schizofrena. Yttersta änden av ett spektrum beskriver det samma.
Admin1
#4 Admin1 2022-07-29 15:26
Hon tycker att: Schizofreni är "en ständigt föränderlig grupp av symtom, utan som den yttersta änden av ett spektrum där vi alla befinner oss." Man kanske skall tillägga: "och särskilt på ålderdomen". Schizofreni kallades först praecox dementi. Mycket tidig demens.
Geta
#3 Geta 2022-07-29 12:28
Speglar den schizofrene en trasig familj, släkt eller hela samhället?
Admin1
#2 Admin1 2022-07-29 11:24
Här finns en video med författaren:
https://lithub.com/how-a-pathology-of-schizophrenia-might-reflect-a-broken-society-as-much-as-a-broken-mind/
Schizofreni
#1 Schizofreni 2022-07-29 09:49
Låter rimligt.

Schizophrenia (inbunden) An Unfinished History
https://www.bokus.com/bok/9781509536474/schizophrenia/

Du har inte rätt att posta kommentarer