sun

Molly McCloskey har kommit ut med boken Circles around the sun, som handlar om hennes 14 år äldre bror, som drabbades av schizofreni.

Själv har hon varit rädd att också drabbas och har haft alkoholproblem.

Läs mer om boken på Adlibris.

hjärna

Forskaren David Eagleman har skrivit boken Incognito: The Secret Lives of the Brain och är intervjuad om boken.

Det mesta som sker i hjärnan är omedvetna processer, som vi själva är helt omedvetna om.

Han säger att vi talar hela tiden och lyssnar till oss själva.

Vid schizofreni så blir vår inre dialog till röster, som tillskrivs andra personer än den inre dialog, som det egentligen är.

Han skall också påbörja studier, som skall bevisa att schizofreni är en sjukdom orsakad av fel tidsuppfattning.

Läs mer hos Wired.com.

I den här boken berättar fyra kvinnor mycket öppet och med stor inlevelse om sina upplevelser kring att ha ett syskon som drabbats av en psykossjukdom.

Kvinnorna talar om svåra känslor som ilska, skuld och utsatthet, men som en röd tråd genom berättelserna löper samtidigt deras stora empati och kärlek till sina syskon.

Boken är i första hand tänkt för syskon och andra anhöriga, men är intressant för alla dem som kommer i kontakt med personer som har psykisk sjukdom.

Pris: 145 kronor
Läs mer på Schizofreniförbundets hemsida.

Boken Religious and Spiritual Issues in Psychiatric Diagnosis har tillkommit för att kunna skilja psykiska sjukdomar från religiositet.

Läs en recension av boken i metapsychology.

Psykiatrin som socialt arbete är en lärobok där olika forskare och författare undersöker psykiska problem och deras sammanhang som sociala fenomen.

Läs mer hos Bokus.

En ny intressant bok har kommit på engelska, som heter Psychosis: Stories of Recovery and Hope, som består av berättelser om enskilda brukares historia och återhämtning.

Läs mer på InfoTech News