Människor med psykisk sjukdom är en extremt utsatt grupp, särskilt i världens fattiga länder.

Det skriver Lancet, som ägnar en artikelserie åt just mental hälsa i 153 fattiga och medelinkomstländer.

Tidskriften har gjort en genomgång av i vilken utsträckning sjukvården i dessa länder prioriterar psykisk sjukdom.

Läs mer i Läkartidningen.

Du har inte rätt att posta kommentarer