Negativa känslomässiga ansiktsutryck, som avsky och förakt, dominerar kommunikationen med personer med schizofreni.

Detta har visats i tidigare forskning och har nu blivit bekräftat i en avhandling från Psykologiska Institutionen vid Stockholms Universitet.

Avhandlingen är baserad på videoinspelade intervjuer av en psykolog.

Läs mer på ScienceDaily.

Du har inte rätt att posta kommentarer