DISC1 genen har kopplats till schizofreni och den kan leda till felaktig vandring och position av hjärnnerver och slutligen en felaktig organisation av hjärnans hippocampus, som skapar symptomen.

Forskarna börjar nu förstå de molekylära mekanismerna för hur detta sker och detta kan på sikt kanske leda fram till nya behandlingar.

Läs mer på EurekAlert.

Du har inte rätt att posta kommentarer