Att ärftlighet är en viktig riskfaktor för schizofreni är välkänt.

I Nature Genet­ics presenteras ett område i genomet som påverkar risken för sjukdomen och som tidigare inte haft känd koppling till schizofreni.

Läs mer i Läkartidningen.

Du har inte rätt att posta kommentarer