Ny forskning av biologen Bernard Crespi stöder hans teori att autism och schizofreni är diametralt motsatta tillstånd baserat på generna.

Läs mer på PhysOrg.