Psykisk ohälsa är den viktigaste orsaken till funktionshinder bland barn, tonåringar och unga enligt en ny studie från många olika länder.

Forskarna som analyserade globala data från 2004 fann att neuropsykiatriska tillstånd - depression, schizofreni, bipolär och alkoholmissbruk - stod för 45 % av sjukdomsbördan bland de 10 till 24 år.

Läs mer på Health USNews.