barn

Sexuella övergrepp på barn kan ge schizofreni senare i livet sades på en psykiatrikongress och övergreppen orsakar 17 % av fallen av psykossjukdom inklusive schizofreni.

Ju värre övergreppen varit ju större blir risken.

Läs mer på Healthcanal.

Du har inte rätt att posta kommentarer