striatum

Om dopaminsignaleringen ändras i ett område i hjärnan kan det få stora följder för funktionen av andra delar av hjärnan enligt en ny studie på möss.

Om dopamin-2 receptorerna ökade i striatum (mittdelen av hjärnan) och dopaminsignaleringen ökar, vilket sker vid schizofreni, så minskade GABA-aktiviteten i prefrontala kortex (främre delarna av hjärnan), vilket kan ge kognitiva symptom.

De kognitiva symptomen vid schizofreni skulle alltså kunna bero på högre dopaminaktivitet i striatum, som i sin tur framkallar kognitiva symptomen i främre delarna av hjärnan.

Läs mer på Schizophreniaforum.org.

Du har inte rätt att posta kommentarer