På senare år har kommit resultat som tyder på att infektioner kan spela en viktig roll i uppkomsten av schizofreni.

Fastän mycket uppmärksamhet har ägnats åt infektioner under graviditeten tyder nyare studier på att infektioner under barndom och vuxenperioden kan också påverka risken att få sjukdomen och ändra sjukdomsförloppet.

Infektioner som kan inverka är bl.a kattparasiten Toxoplasma gondii och herpes simplex virus.

Läs mer i ledaren i American J Psychiatry.

Du har inte rätt att posta kommentarer