Fastän många psykiska sjukdomar är unika för människan kan djur ibland uppvisa onormalt beteende, som liknar människans psykiska problem.

Sådant beteende kallas för endofenotyper.

Nu har forskare i USA funnit att möss som saknar genen för proteinet densin-180, som sitter i hjärnans synapser visar en rad endofenotyper kopplade till schizofreni och autism.

Små förändringar i synapserna kan alltså  leda till stora problem i beteendet.

Läs mer hos PsychCentral.

Du har inte rätt att posta kommentarer