En ny undersökning visar att kristalliserad verbal förmåga vid schizofreni är korrelerad till storleken på nedsättningen i neurokognitiv förmåga och förmågan att klara av vardagliga sysslor.

De som hade bäst verbal förmåga klarade också vardagssysslorna mycket bättre än de som hade medel eller dålig verbal förmåga.

De med sämst verbal förmåga klarade sysslorna sämst.

Även de med bäst verbal förmåga hade problem med processering, problemlösning och verbal inlärning, vilket tyder på att neurokognitiv nedsättning är typiskt vid schizofreni.

Läs mer i GoodTherapy.org.

Du har inte rätt att posta kommentarer