mikroRNA

En växande förståelse för rollen som mikroRNA spelar i hjärnans utveckling och funktion liksom i synaptisk plasticitet kombinerad med insikten att en enda mikroRNA kan reglera uttryckningen av flera gener i ett nätverk av biokemiska vägar gör att intresset ökar för mikroRNA för att behandla psykiska sjukdomar.

Läs mer i GEN.