scan

I en ny studie på personer med schizofreni uppstod högre hjärnaktivitet under tester, som inducerar kortvariga och milda vanföreställningar.

Denna effekt sågs inte i jämförelsegruppen utan schizofreni.

Vanföreställningen som studerades var hänsyftningsparanoia t.ex att det som står i en tidning handlar egentligen om en själv.

Läs mer i ScienceBlog.