Tidigare har sökts efter miljöfaktorer som bidrar till att öka risken för att få schizofreni och epidemologer har fokuserat sig på några sektorer, som droganvändning, migration, trauma, nutrition under graviditet och immunsystemet som riskfaktorer.

Flera studier nyligen har fingranskat dessa kandidater för att försöka förstå hur de inverkar på sjukdomen.

Bilden för cannabis är nu mer svårtolkad, men andra faktorer som metamfetaminanvändning, migration till ett nytt land som baby, barnövergrepp, immunsystemet och interaktionen mellan några av dessa faktorer har blivit intressantare.

Från Schizophreniaforum.org.

Du har inte rätt att posta kommentarer