Under de senaste 30 åren har många studier kopplat Bornasjukavirus (BDV) med psykisk sjukdom som bipolär, schizofreni, ångestsjukdomar och demens.

Genetiska fragment och antikroppar mot detta RNA-virus, som ger beteendestörningar hos en rad däggdjur och fåglar, har funnits förekomma hos psykiatriska patienter, men resultaten har inte varit enhetliga.

Nu visar den första blindade och kontrollerade studien att det finns ingen koppling mellan viruset och psykisk sjukdom.

Läs mer hos EurekAlert.

Du har inte rätt att posta kommentarer