Insikt om symptom, äktenskap och arbete var de mest viktiga faktorerna kopplade till högre livskvalité för personer med schizofreni enligt en ny studie.

Medvetenhet om symptom (både positiva och negativa) var också kopplade till högre livskvalité. Bättre insikt om sjukdomen - inklusive att ha en psykisk sjukdom, behöva medicin, att vara begränsad i vardagen, svårigheter att få rehabilitering och att vara stigmatiserad - var kopplad till lägre livskvalité.

En bättre medvetande om symptomen kan vara positivt, eftersom man då kan försöka motverka dessa symptom så att de minskar.

Dessutom om man kan minska symptomen kan man kanske bättre lösa andra livsproblem vilket ger en bättre livskvalité.

Läs mer i Clinical Psychiatry News.

Kommentarer   
Admin1
#6 Admin1 2012-02-08 20:18
Jag tycker det är bra att sådana här undersökningar görs. Fyndet att medvetandet om symptomen är viktigt för livskvaliten kan göra att vården måste fokusera på detta. Sedan kanske man måste göra något åt att folk mår så dåligt av att veta sin diagnos. Kanske behövs speciell sorts behandling för att motverka detta.
Vatten
#5 Vatten 2012-02-08 20:07
KASAM - känslan av mening och sammanhang är självfallet lika vital för alla, men i samhället har det dykt upp en grupp med särskilda behov.

Ny har dock vetenskapen kommit fram till att handikappade idioter har liknande behov som alla andra, jag frågar mig vad är egentligen nytt, förutom loskan jag ser att du finns här nedanför men har inget än att säga det vilket vi alla vet i praktiken inte betyder något mer än det.
Att låtsas att bry sig och tala om en grupps stigmatisering utan att göra något åt den är att ytterligare förstärka stigmatiseringen.

Schizofreni (schizofreniorsaker.wordpress.com/2011/08/10/schizofrenins-historia/) har funnits i över 100 år har dessa faktum från verkligheten varit okända för mänskligheten tidigare? Då har vi ett av tidernas största genombrott i diskrimineringshistoriken som härmed avslöjats, vad gör vi nudå? Applåderar orsakerna till schizofreni? (adhd-npf.com/schizofreni-orsaker/)
Admin1
#4 Admin1 2012-02-08 19:49
Det är ju bra att veta att arbete är viktigt för livskvalitén så att mer resurser satsas på att ordna fram jobb åt oss och bättre arbetsrehabilitering. Sedan medvetenheten om symptom tyder att självhjälpsutbildning kan vara viktig för att man får lära sig att minimera symptomen och därmed förbättra livskvalité.
Geta
#3 Geta 2012-02-08 19:24
Om det förmodas att vi med schizofreni har befunnit oss på månens baksida, så har inte sådana här saker ansetts vara lika viktiga som för andra personer.
Vatten
#2 Vatten 2012-02-08 19:07
Ja, Naturlagarna är samma ifall man har schizofreni eller inte, kunskap om världen underlättar livet.

De som har schizofreni (adhd-npf.com/schizofreni-orsaker/) eller andra avvikelser från den feta massan kan dock inte automatiskt förlita sig på att alla godmodiga floskler gäller dem.

Att insikt om arbete och privatliv äktenskap eller likande relationer och symptom är viktiga visar om inte annat att den kliniska psykiatrin står inom en monumental genombrott till: Insikten om att naturlagarna gäller även vid schizofreni. Jag är lite kluven inför nyhetsvärdet, men kanske borde jag vara glad för att det äntligen blir sagt och har en vetenskapligt basis.

Samma lagar gäller antagligen personer med benbrott och deras insikt om benbrottets begränsningar inför deras kapacitet att gå framåt med äktenskap och symptom i övrigt. Att professionell insikt äntligen nått så långt är kanske ett monumentalt paradigmskifte? Hur sprider vi kunskapen?
Bitte
#1 Bitte 2012-02-08 19:04
Jag håller fullkomligt med denna artikel.

Du har inte rätt att posta kommentarer