Insikt om symptom, äktenskap och arbete var de mest viktiga faktorerna kopplade till högre livskvalité för personer med schizofreni enligt en ny studie.

Medvetenhet om symptom (både positiva och negativa) var också kopplade till högre livskvalité. Bättre insikt om sjukdomen - inklusive att ha en psykisk sjukdom, behöva medicin, att vara begränsad i vardagen, svårigheter att få rehabilitering och att vara stigmatiserad - var kopplad till lägre livskvalité.

En bättre medvetande om symptomen kan vara positivt, eftersom man då kan försöka motverka dessa symptom så att de minskar.

Dessutom om man kan minska symptomen kan man kanske bättre lösa andra livsproblem vilket ger en bättre livskvalité.

Läs mer i Clinical Psychiatry News.