Män och kvinnor som är 50 år och äldre med schizofreni löper större risk för självmord.

Särskilt medelålders och äldre kvinnor med schizofreni har högre risk.

För att förhindra självmord bland äldre skall man ingripa tidigt i processen.

Uppföljning under medicinsk behandling och bedömning av depression kan vara framgångsrika strategier.

Läs mer i Clinical Psychiatry News.

Du har inte rätt att posta kommentarer