Claes Wahlestedt 

Claes Wahlestedt

Amerikanska forskare har identifierat en regulatorisk microRNA molekyl miR-132 och hittat förändrade nivåer av miR-132 i främre delarna av hjärnan vid schizofreni.

Denna region ansvarar för de högre kognitiva funktionerna och kopplats symptom som hallucinationer, paranoia, psykos, social tillbakadragenhet och störd kognitiv funktion.

Genom att ha identifierat en viktig regulator, som miR-132 hoppas forskarna lättare förstå vad som är fel vid schizofreni och kunna framställa bättre mediciner med färre biverkningar.

Forskarna tror att bara några regulatorer, som miR-132 kan förklara många av de biologiska förändringarna vid schizofreni.

Det finns 1000 olika mikroRNA i hjärnan och ett enda mikroRNA kan reglera hundratals av hjärnans gener.

Läs mer i HealthCanal.

Du har inte rätt att posta kommentarer