Arbetsminnet som består av korttidsretention och processering av information beror på att specifika regioner av hjärnan fungerar rätt.

Denna förmåga tenderar att försämras vid schizofreni liksom den gör hos äldre.

I denna studie visade sig att försämringen i arbetsminne orsakas vid schizofreni av minskad prefrontal kortexaktivering medan äldre personer överaktiverar denna region.

Läs mer i MedicalXpress.

Du har inte rätt att posta kommentarer