I Danmark skall en stor satsning göras på forskning om fem psykiska sjukdomar och bl.a schizofreni.

Personer med schizofreni kan ha väldigt olika liv: familjeliv med barn och arbete - eller ett liv karaktäriserad av kronisk sjukdom och hemlöshet.

Alla drabbas inte exakt på samma sätt.

Vi vet inte varför men vi vet att nuvarande behandlingar är långt ifrån optimala, därför vi behöver mer kunskap om sjukdomsorsaken, men också om skillnaden i sjukdomsutveckling.

Viktigaste forskningsmålet är att identifiera orsakerna till sjukdomen genom att studera samspelet mellan genetiska faktorer och miljöfaktorer för att därmed hitta nya behandlingar.

Perspektivet är att kunna erbjuda bättre och mer individualiserad behandling som ger ett bättre liv för individen och kanske också att kunna förhindra att sjukdomen uppstår i vissa fall.

Läs mer i Physorg.

Du har inte rätt att posta kommentarer