De novo mutationer - nya mutationer hos individen, som inte kommer från föräldrarna - kan kanske orsaka schizofreni enligt kanadensiska forskare.

Läs mer hos PsychCentral.

Du har inte rätt att posta kommentarer