Fastän de verkar helt olika så är epilepsi och psykos kopplade till varandra.

Individer med epilepsi har större risk att få schizofreni och finns epilepsi i familjen så ökar risken för psykos.

Det är dock ännu inte känt om psykos i familjen är en riskfaktor för epilepsi.

Individer med epilepsi hade 8,5 gånger större risk för schizofreni.

Läs mer hos EurekAlert.

Du har inte rätt att posta kommentarer