Friska förstagradssläktingar till personer med schizofreni (föräldrar, syskon, barn) har en mindre nedsättning i exekutivförmåga och dessa brister är kopplade till negativa symptom enligt ny forskning.

Dessa brister som består av sämre funktion i konceptbildning, flexibilitet och mentaltskifte vilket kan ses som en potentiell markör för en ökad sårbarhet för schizofreni.

Läs mer hos NEWS Medical.

Du har inte rätt att posta kommentarer