Personer med schizofreni som har tänkt på självmord eller gjort ett självmordsförsök har bättre kognitiv funktionsförmåga än de som inte gjort detta visar en ny studie.

Emellertid de som gjort flera självmordsförsök får inte bättre resultat i neurokognitiva tester än de som aldrig tänkt på självmord eller gjort självmordsförsök.

Läs mer i NEWSMedical.

Du har inte rätt att posta kommentarer