autism

Autism-bandet

En amerikansk professor studerar likheter och skillnader mellan autism och schizofreni för att hitta bättre strategier för båda.

De har klart skilda sociala störningar med unika symptom.

Men fortfarande finns det så stora likheter så att psykiatiker kan ha svårt att skilja dem åt.

Läs mer hos Opposing Views.

Du har inte rätt att posta kommentarer