spegling

Personer med schizofreni har försämringar i själv-igenkännande har en systematisk litteraturgenomgång och en meta-analys av publicerade studier kommit fram till.

Sådana försämringar är allvarligare hos personer med hörselhallucinationer än de som inte har detta.

Läs mer hos NEWSMedical.

Kommentarer   
Geta
#2 Geta 2012-08-05 22:31
Då springer man nog förbi speglar, så att man aldrig vänjer sig vid sitt nya utseende.
Nissegossen
#1 Nissegossen 2012-08-05 21:16
i och med att patienter som står på mediciner som ger fetma på kort tid, kan jag förstå den som inte känner igen sig själv om man har gått upp 20 kilo i vikt på ett halvår. :cry:

Du har inte rätt att posta kommentarer