Prefrontal kortex

Forskning från Australien visar att hjärnan hos 40 % med schizofreni kan vara påverkad av immunsystemet, vilket ger hittills det starkaste beviset för en koppling mellan immunfunktionen och schizofreni.

Hos 40 % av de med schizofreni som undersöktes fanns en ökad inflammation i en del av hjärnan som kallas för dorsolateral prefrontalkortex ett viktigt område som är påverkat av schizofreni.

Läs mer hos NEWSMedical.

Kommentarer   
Admin1
#3 Admin1 2012-08-09 14:32
Nej, det tror jag inte Ready. Kanske inflammation uppträder vid akut psykos eller hos en undergrupp som man hittade här. Intressant är om inflammation går att koppla till speciella symptom eller effekt av antipsykotika. Det jag funderar på är om de som får dålig effekt av antipsykotika kanske har inflammation.
Ready
#2 Ready 2012-08-08 18:43
Detta är för mig den mest troliga förklaringen till schizofreni.Intressant att det är 40% av de som lider av schizofreni. Kan det då vara så att de andra 60% inte har schizofreni?
Utomjordingen
#1 Utomjordingen 2012-08-08 16:16
Det här har jag också trott från första början. För ibland har det känts nästan som om jag har kunnat ta på eventuell inflammation i min hjärna. Eftersom jag har råkat ut för en trafikolycka som var riggad när jag var fem år gammal och dom fick operera bort min mjälte så blev det ju så att jag fick sämre immunförsvar och som i sin tur gjorde att jag fick lättare inflammationer/infektioner. Idag får jag en spruta var femte år för att få bättre immunförsvar och borde ha fått det redan när jag var barn men som jag inte fick. :cry:

Du har inte rätt att posta kommentarer