Personer med schizofreni fick mer intensiva perceptiva illusioner under spegel-stirrar testen än psykiskt friska rapporterar forskare som också fann att vid schizofreni trodde man oftare att illusionerna var verkliga.

Läs mer hos NEWSMedical.